STN699

Tekniksnack.se

STN699 är QRV!

Tekniksnacksgänget kör en StarNet-server med 10 stycket talgrupper som du kan använda om den repeater eller hotspot du använder är ansluten till ircDDB. Du hittar Starnet-serverns dashboard på http://stn.tekniksnack.se/.

 

De tio talgrupperna är enligt följande:

  • STN463 (kopplad till XRF699F)
  • STN464 (kopplad till XRF699G)
  • STN465 (kopplad till XRF699H)
  • STN466 (kopplad till XRF699I)
  • STN467 (kopplad till XRF699D)
  • STN469
  • STN695
  • STN696
  • STN698 (kopplad till XRF699A)
  • STN699 (kopplad till XRF699B)

 

Prenumerationstiden är 60 minuter på samtliga talgrupper förutom på STN467 där den är 120 minuter, och på STN698 samt STN699 där den är 300 minuter.

 

Väl mött på StarNet de Tekniksnackgänget

Tekniksnacksgängets StarNet-server ligger för tillfället nere.

 

Vi jobbar på att hitta en lösning då vi vet att några användare i landet gärna använder StarNet.

 

Happy D-STAR'ing!