Med bakgrund av tidigare annonsering

Med bakgrund av tidigare annonsering efter bulletinuppläsare och svag respons görs nu en paus i läsandet av SSA-bulletinen från min sida på obestämd tid.

Distrikt 0, 2, 5, och 7 har under några års tid läst SSA-bulletinen via D-star.

Ett förslag är att någon i distrikt 4 och eller 6 åtar sig uppgiften. Delar man uppdraget på 3-4 st. uppläsare så underlättar det.

STORT TACK till de som tidigare läst bulletinen!

VÄLKOMMEN nya uppläsare! Följ händelseutvecklingen via Facebook.com/D-Star Sverige https://www.facebook.com/groups/221815749762/

73 dé SK2SSA / SM2OAE / Thomas thomas.thelberg@umea.se

Med anledning av dagens SSA-bulletin

Nu är https://tekniksnack.se/d-star-se/ uppdaterad efter kvällens bulletinsändning på XLX010D.

Ska det bli några fler bulletiner på D-STAR så är det dags att DU ställer dig frågan vem som ska göra jobbet. Är ditt svar ”någon annan” så kom för guds skull inte och klaga på att bulletinsändningarna på D-STAR snart kan vara ett minne blott.