Cookie-policy

Version: 1.0
Senast ändrad: 2020-05-28

Vi sparar inga cookies på din dator och därför har vi inte någon popup-ruta om cookies.

Vi ser ingen anledning att ta reda på om du besöker vår webbplats för första gången eller om du är en återkommande besökare.

Om du inte tror oss så kan du med fördel besöka webbkoll.dataskydd.net och se vad de tycker om vår sajt ur ett integritetsperspektiv.

All trafik från vår webbplats är krypterad och undrar du mer över detta rekommenderar vi att du besöker ssllabs.com för att se om de tycker vi har en bra kryptering.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området och vill du anmäla oss för att vi inte använder cookies så gör du det till

PTS
Box 5398
102 49 Stockholm