Med bakgrund av tidigare annonsering

Med bakgrund av tidigare annonsering efter bulletinuppläsare och svag respons görs nu en paus i läsandet av SSA-bulletinen från min sida på obestämd tid.

Distrikt 0, 2, 5, och 7 har under några års tid läst SSA-bulletinen via D-star.

Ett förslag är att någon i distrikt 4 och eller 6 åtar sig uppgiften. Delar man uppdraget på 3-4 st. uppläsare så underlättar det.

STORT TACK till de som tidigare läst bulletinen!

VÄLKOMMEN nya uppläsare! Följ händelseutvecklingen via Facebook.com/D-Star Sverige https://www.facebook.com/groups/221815749762/

73 dé SK2SSA / SM2OAE / Thomas thomas.thelberg@umea.se

Med anledning av dagens SSA-bulletin

Nu är https://tekniksnack.se/d-star-se/ uppdaterad efter kvällens bulletinsändning på XLX010D.

Ska det bli några fler bulletiner på D-STAR så är det dags att DU ställer dig frågan vem som ska göra jobbet. Är ditt svar ”någon annan” så kom för guds skull inte och klaga på att bulletinsändningarna på D-STAR snart kan vara ett minne blott.

God Jul!

Vi i Tekniksnack önskar alla en riktigt God Jul!

Vad som händer med SSA-bulletinen på D-STAR under 2019 är litet oklart för oss än så länge, men så fort vi vet kommer D-STAR.se att uppdateras.

Fel på XLX699 kontrollpanel

Vi har just upptäckt ett fel på XLX699 kontrollpanel (https://xlx.tekniksnack.se).

Felet är att alla servrar där Tekniksnack.se nu ligger kör med SSL/TLS-certifikat och härmed inte längre går att nå med http utan kräver https. Däremot så länkar vi in en sajt som inte klarar https och då vill sidan inte visas på xlx.tekniksnack.se.

Det är Live-sidan på ircddb.net det gäller och du hittar felet om du klickar på ”D-STAR live”. Sidan från ircddb.net visas helt enkelt inte.

Vi jobbar på en lösning och beräknas ha den klar inom kort.

Happy D-STAR’ing de Tekniksnacksgänget

Välkommen!

Välkommen till ”nya” Tekniksnack.se!

Anledningen till flytt av miljö är flera, men främst för att den gamla miljön inte kunde flyttas till en säkrare miljö med bland annat SSL/TLS-krypterad överföring (https). Dessutom är en WordPress-installation enklare för alla att uppdatera och vidmakthålla även i framtiden jämfört med den gamla installationen.

Vi kommer förmodligen behöva jobba ytterligare några timmar innan allt finns på plats från gamla sajten, men därefter kan vi vidareutveckla den på ett mycket bättre sätt.

73’s de Tekniksnacksgänget